Tylldalen skole - med lokalsamfunnet som arena for mestring og læring

På Dalsbakken i Tylldalen har det vært drevet skole i mer enn 100 år. Den første skolen var ferdig til skolestart 1892. I dag er skolen fådelt, og har i overkant av 30 elever fra 1. til 7. trinn.

Samefolkets dag

I dag har skolen markert samenes nasjonaldag, som var den 6.februar. Sammen med Lekestua barnehage hadde vi ulike stasjoner på tvers av alder. Ungene fikk høre samisk eventyr, joike Tylldalen og...

Publisert 10.02.2022

Les mer

Besøk til Folldal gruver

I høst skal skolen på alle trinn jobbe tverrfaglig med fokus på gruvevirksomhet. For å finne mer ut hva gruver er, reiste skolen til Folldal gruver for å lære mer. Vi fikk lære at gruvene i...

Publisert 07.09.2021

Les mer

Avslutning prosjekt om Kjell Aukrust

Høstens tverrfaglige prosjekt har hatt Kjell Aukrust som tema. Allerede første uka etter sommerferien dro vi til Huset Aukrust på Alvdal, med midler fra DKS. Der lærte vi mye om Kjell og hans...

Publisert 03.12.2020

Les mer

Om skolen

Til skolestart 1997 ble skolen restaurert og utbygd, og ved denne utbygginga ytte tylldølene stor dugnadsinnsats. Skolen har elever på 1.-7. trinn, og SFO-tilbud. Lærere og assistenter arbeider tett sammen for å få en velfungerende skole og SFO. Skolen har fast vaktmester og renholder.

Lær mer

Læringsarenaer

Tylldalen skole er en fådelt skole. En fådelt skole innebærer at to eller flere trinn er sammenslått for å tilby et godt og utviklende skolemiljø for alle elevene. Skolen ønsker å bruke de ressursene som er i nærmiljøet for å fremme trivsel og læring i trygge omgivelser. Skolens nærmiljø brukes aktivt for å få en praktisk tilnærming til skolens overordnede målsetninger og i fag.

Lær mer