Tylldalen skole - med lokalsamfunnet som arena for mestring og læring

På Dalsbakken i Tylldalen har det vært drevet skole i mer enn 100 år. Den første skolen var ferdig til skolestart 1892. I dag er skolen fådelt, og har 15 elever fra 1. til 7. trinn.

Skoletur til Huset Aukrust

I år er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født, og da passet det fint å la besøket bli en inspirasjon til å arbeide mer tverrfaglig på skolen om Kjell Aukrust sitt liv. Kjell var en...

Publisert 21.08.2020

Les mer

Hyttebygging av alle elevene

Gjennom hele skoleåret har alle elevene fra 1.til 7.trinn brukt uteskoledager til å lage ei hytte på skolens område. Takket være materialer fra foresatte har elevene kunnet utvidet hytta...

Publisert 05.06.2020

Les mer

Alternativ 17.mai feiring

Grunnet korona ble det en del begrensninger for hvordan 17.mai kunne feires i år. Felles arrangementer som ungene liker kunne ikke arrangeres som tidligere. Derfor feiret skolen 17.mai den...

Publisert 15.05.2020

Les mer

Om skolen

Til skolestart 1997 ble skolen restaurert og utbygd, og ved denne utbygginga ytte tylldølene stor dugnadsinnsats. Skolen har elever på 1.-7. trinn, og SFO-tilbud. Lærere og assistenter arbeider tett sammen for å få en velfungerende skole og SFO. Skolen har fast vaktmester og renholder.

Lær mer

Læringsarenaer

Tylldalen skole er en fådelt skole. En fådelt skole innebærer at to eller flere trinn er sammenslått for å tilby et godt og utviklende skolemiljø for alle elevene. Skolen ønsker å bruke de ressursene som er i nærmiljøet for å fremme trivsel og læring i trygge omgivelser. Skolens nærmiljø brukes aktivt for å få en praktisk tilnærming til skolens overordnede målsetninger og i fag.

Lær mer