Skoletur til Huset Aukrust

I år er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født, og da passet det fint å la besøket bli en inspirasjon til å arbeide mer tverrfaglig på skolen om Kjell Aukrust sitt liv. Kjell var en kreativ person som skapte liv til ulike typer personer og fant opp kreative oppfinnelser. Det synliggjorde han både i form av tekst, tegninger og ulike figurer. Alle elevene på skolen har et forhold til noen av figurene, og det danner et fint utgangspunkt for et skoleprosjekt som avsluttes i løpet av høsten.

null

null

null

null

null

null