Besøk til Folldal gruver

I høst skal skolen på alle trinn jobbe tverrfaglig med fokus på gruvevirksomhet. For å finne mer ut hva gruver er, reiste skolen til Folldal gruver for å lære mer. Vi fikk lære at gruvene i Folldal hentet svovel, sink og kobber. I museet fikk elevene lære hvilke redskaper de brukte for å ta ut materialene. Det var stor utvikling av utstyret de brukte fra oppdagelsen i 1745 og frem til 12.desember 1970. Museumsbesøket var delt i tre deler i følge med guide. Det var omvisning i museumsdelen, et besøk 650 meter inn i gruva med et gruvetog. Vi avsluttet med en tur ovenfor museet, for å se spor av tidlig oppstart av gruvevirksomheten.  

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null