Samefolkets dag

I dag har skolen markert samenes nasjonaldag, som var den 6.februar. Sammen med Lekestua barnehage hadde vi ulike stasjoner på tvers av alder. Ungene fikk høre samisk eventyr, joike Tylldalen og telle på samisk, kaste lasso, steke og spise gahkko og male det samiske flagget i snøen. Tilslutt danset vi BlimE dansen, med samisk tekst. Å organisere ungene på tvers av alder er med på å bygge relasjoner, og gjør overgangen fra barnehage til skole mindre utfordrende for fremtidige elever på Tylldalen skole.

null

null

null

null

null

null

null

null