Rektor

Denne siden vil mest være rettet mot foreldre og foresatte. Her har rektor mulighet til å komme med egne betraktninger som jeg ønsker å dele med dere. Dere vil også finne kopi av de viktigste skrivene som er sendt til foreldre og foresatte i løpet av skoleåret. Hvis det er noe dere savner eller ønsker mer informasjon om, er det bare å sende en forespørsel.

Husk at dere er skolens viktigste samarbeidspartnere for våre elever!

E-post: morten.kroglund@tynset.kommune.no

Dokumenter