Rektor

Denne siden vil mest være rettet mot foreldre og foresatte. Her har rektor mulighet til å komme med egne betraktninger som jeg ønsker å dele med dere. Dere vil også finne kopi av de viktigste skrivene som er sendt til foreldre og foresatte i løpet av skoleåret. Hvis det er noe dere savner eller ønsker mer informasjon om, er det bare å sende en forespørsel.

Husk at dere er skolens viktigste samarbeidspartnere for våre elever!

E-post: morten.kroglund@tynset.kommune.no

Dokumenter

ukf1zr1gg5emklecs4591komidxcggkl5cqw4nf7w6kbwdrl4nnytdmak2u73fa7
fj7322ompng4an4echahkpvb7dtshhcodwexrngmxnsmhtjdvn6snxs6fsssrayh
jkafjtp9wkjcmunksw0ovun60bdrxzobdmjg2ggdvpl5h0vrydpmpg6a3yrs6dig