Her er det oppdaterte ukeplaner og viktig informasjon om ukens aktiviteter.

Klikk på bildene nedenfor for å se en større versjon.

1. - 4. Trinn

ylsjt7yg9q5sk9oxdzravftrajihn6yaqaowvfe1w04xj7wix8kwjncqzaiwhuli
g9ndqbyfa0vroasuso4oiu1wqra9lwnkwaczbj5cf9k7bmfht5stbffbr4jllq7r

5. - 7. Trinn

ufgkypkomoe30prgwjcfuygt6zlc0j19bdwtvamtr2w66wu1ga1vkjybk65rxlc2
mobla1sd1gn4jyni7rmxujfxklanrhsvmhjsdgwhii2udcvryv0unp9glncrvfr5