Avslutning prosjekt om Kjell Aukrust

Høstens tverrfaglige prosjekt har hatt Kjell Aukrust som tema. Allerede første uka etter sommerferien dro vi til Huset Aukrust på Alvdal, med midler fra DKS. Der lærte vi mye om Kjell og hans oppvekst. Tilbake på skolen fikk elevene leke Aukrust. Oppgaven var å lage en oppfinnelse. Først var det å klekke ut en idé, så skulle den tegnes og etterpå bygges. Det ferdige produktet ble nødvendigvis ikke helt lik arbeidstegningen, men det gjorde ingenting. Som i Aukrust sitt univers, fantes det ingen grenser for funksjoner og muligheter. Etterpå skrev de bruksanvisning med tilhørende forklarende tegning, og selvfølgelig advarsler. De har også skrevet om opplevelse ved Huset Aukrust og skildringer av karakterene Kjell Aukrust har skapt. Mange av figurene ble også tegnet. Til slutt skrev de manus og lagde utstilling i gymsalen. Grunnet korona ble torsdagskaffe til foreldrekaffe. Stolte elever viste fram og presenterte alle oppfinnelsene sine. Det var blant annet flere matmaskiner, biler, pengemaskiner, i tillegg var det godterimaskin, lyshatt med røntgensyn, vanningsmaskin, en boks som kunne forstørre og forminske og en spesiell smoothieblander. Dette har vært et annerledes og spennende prosjekt. Vi håper at vi har mulighet til å invitere resten av bygda på neste utstilling!

null

null

null

null

null

null

null

null

null